BURMATHAI: indonesia, burma, thai 
 
 
 
 
 leggi la mia idea su Indonesia 
 
 
 
popoli e paesi, asia: afganistan, cina, hong kong, yunnan uzbekistan                               popoli e paesi, INDIA: architettura, tipi umani, dettagli