ASIA: afganistan, uzbekistan, cina, hong kong, yunnan 
 
 
 
 
 
leggi la mia idea sull'Asia 
 
 
popoli e paesi, ande: ecuador, perý, bolivia             popoli e paesi, burmathai, indonesia  
mappa del sito